Con Đò Lỡ Hẹn / Lê Vĩnh Sơn / Đệm Hát Ghi TaNhạc : Phạm Hòa Khánh & Lời : Phạm Thanh Thảo Trình bày : Lê Vĩnh Sơn #LêVĩnhSơn #ĐệmHátGhita #ConĐòLỡHẹn.

source

You May Also Like

About the Author: admin