Lợn tiêu chảy phân trắng: Những sai lầm khiến bệnh chữa không khỏi I VTC16VTC16 | Đàn lợn 9 con được 20 mươi ngày tuổi, có hiện tượng đi ngoài phân vàng, phân trắng, thỉnh thoảng có con bị ho, đã bị khoảng 3 ngày, đã dùng thuốc …

source

You May Also Like

About the Author: admin