Nếu bắt buộc phải bỏ thai thì đâu là cách an toàn và ít để lại hậu quả nhất

HẠNH PHÚC LÀ GÌ? Hạnh phúc là cảm giác đến từ trái tim hay hạnh phúc phải phụ thuộc vào nhận định của người khác. Hạnh phúc là một loại…