Sử dụng bao cao su cho nam giới đúng cách [PHỤ ĐỀ TIẾNG VIỆT]

Sử dụng bao cao su mỗi lần quan hệ tình dục giúp bạn phòng tránh mang thai và các bệnh lây qua đường tình dục đến 98%. Source: ManipalHospitals. source