TU LÀ NHƯ THẾ NÀO | H.T THÍCH VIÊN MINH

Pháp Hiếu xin chân thành tri ân các bài pháp thoại của các vị TĂNG & NI mà Pháp Hiếu để lên kênh này. Pháp Hiếu cũng xin cảm ơn…