Thắc mắc kết hôn với người khác đạo công giáoPhần giải đáp do Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam thuyết trình tại Đại hội giới trẻ giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XIII.

source

You May Also Like

About the Author: admin