Trả Nghiệp Nạo Phá Thai | Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)Nạo phá thai đang là một vấn đề nhức nhối ở xã hội hiện nay khi có quá nhiều bạn trẻ bồng bột quan hệ và bồng bột cướp đoạt đi mạng sống của những sinh …

source

You May Also Like

About the Author: admin